Firma Luwex, a.s. byla založena 29. února 1988 jako pátá akciová společnost v tehdejší ČSSR. Zakladateli byly významné české a rakouské vzduchotechnické firmy. Zásadní změny ve vlastnické struktuře společnosti se uskutečnily v průběhu roku 1998 účelovým sdružením vzduchotechnických firem Gateway International s.r.o., DUCO s.r.o. a Bohemia Klima s.r.o.Tímto spojením došlo ke zvýšení technických, výrobních a montážních kapacit a působení společnosti bylo rozšířeno do oblasti těžké vzduchotechniky a průmyslové filtrace. K další zásadní změně vlastnické struktury došlo v roce 2003, kdy společnost odkoupila firmu AIR TECHNIC s.r.o., čímž získala dostatečné a vysoce kvalitní projekční kapacity a rozšířila svoji působnost do oblasti absorpčního chlazení a obnovitelných zdrojů energie. Dlouhodobé úsilí o zvyšování kvality a profesionality služeb bylo završeno získáním certifikátů systému řízení jakosti, managmentu ochrany životního prostředí a managementu bezpečnosti. Díky mnohaleté působnosti v dané oblasti firma spolupracuje pouze se špičkovými a prověřenými subdodavateli jednotlivých technologických celků a komponentů. Organizační a ekonomickou stabilizací společnosti byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj služeb stále většímu okruhu zákazníků.


Generální ředitel a předseda představenstva
Felix Gill